စက္ရံု

UPVC Window & Door Factory ကို၂၀၁၅ ခုနွစ္တြင္ တုိးခ်ဲ ့တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ အရည္အေသြးၿမင့္ UPVC Window & Door ကုန္ၾကမ္းမ်ားကို Korea နုိင္ငံမွ တင္သြင္း၍ တစ္ေန ့လွ်င္ စတုရန္းေပတစ္ေသာင္းအထိထုတ္လုပ္နုိင္ေသာနုိင္ငံတကာအဆင့္မွီစက္ၾကီးမ်ားၿဖင့္ အဆင့္ၿမင့္နည္းပညာမ်ားကိုအသံုးၿပဳ၍ Customer မ်ားစိတ္တုိင္းက် အရည္အေသြးအာမခံၿပီး က်ြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားၿဖင့္ ထုတ္လုပ္တပ္ဆင္လ်က္ရွိပါသည္။ ယခုအခါတြင္ ၀န္ထမ္းအင္အား အေယာက္(၃၀)ခန္ ့နွင့္ လည္ပတ္လ်က္ရွိပါသည္။